logo1

24.04.18 «Империал» конгресс – залында АДАМ Университети тарабынан уюштурулган «Санариптик келечек үчүн билим берүү» аттуу илимий – практикалык конференция өттү. Ал жерде өндүрүштө  жана тейлөө чөйрөсүндө санариптик процесстеринин өсүшү, билим берүү системасындагы технологиялык процесстеринин өзгөрүүлөрү тууралуу кызуу талкулоо жүрдү.

logo1

АДАМ/БФЭА Университетинин «Менеджмент жана туризм» программасынын жетекчиси Акылбекова Н.И. менен окутуучу Неевина А. профессордук окуутучулук курамы үчүн илимий методикалык семинар өткөрүштү. Семинар ERASMUS+ LMPT №573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP «Professıonal Bachelor ın open and dıstance learnıng for the development of sustanable tourısım ın Chına,

logo1

17.04.18. АДАМ/БФЭА Университетинин ректору Сирмбард С.Р жана маалыматтык – усулдук бөлүмүнүн инженер – программисти Кутанов А. Борбордук Македониянын билим берүү технологиялык Университетинде (Серре шаары, Греция) өткөн II регионалдык координациялык жолугушууга катышып келишти. «Кытай, Вьетнам, Кыргызстандын ачык билим берүүдө туруктуу туризмди

logo1

Кечиресиз, бирок сиз тандаган макаланын кыргыз тилиндеги котормосу убактылуу жок.

logo1

Кечиресиз, бирок сиз тандаган макаланын кыргыз тилиндеги котормосу убактылуу жок.

logo1

12.04.18 АДАМ/БФЭА Университетинин ректору доц. Сирмбард С.Р. жана окуу бөлүмүнүн башчысы Суеркулова Н.Т. 2018 ж. 11-12 апрелинде «Дистанттык окутууну уюштуруунун заманбап ыкмалары» аттуу семинардын ишине катышышты. Бул семинар «Евразиялык экономикалык перспективасы» IV Эл аралык форум жана «Туристтик сектор үчүн квалификациялардын

logo1

Кечиресиз, бирок сиз тандаган макаланын кыргыз тилиндеги котормосу убактылуу жок.

logo1

Кечиресиз, бирок сиз тандаган макаланын кыргыз тилиндеги котормосу убактылуу жок.

logo1

АДАМ/БФЭА Университетинин студенттери! Махариши Маркандешвар Университетинде (Индия, Амбала шаары) Жаш Лидерлердин лагерине катышууга конкурс жарыяланды. Өткөрүү мөөнөтү: 1 поток (2018 ж. 18-23 июну); 2 поток(2018 ж. 2-7 июлу). Катышуучуларга аэропорттон трансфер берилет. Эл аралык хостелден 2 кишилик номер, тамак менен

logo1

АДАМ/БФЭА Университетинин «Экономика» программасынын студенти Асранбек к Н. 2018ж 30мартынан 30апрелге чейин дипломдук практикага Грузияда Шота Руставели атындагы Батуми Мамлекеттик Университетинде өттү. Кыргызстан, Грузия жана Норвегия ортосундагы билим берүү областында кызматташуу «Туруктуу туризм: айыл-часрба ишкердиги жана маданий мурас» долбоорунун алкагында