logo1

АДАМ/БФЭА Университетинин 1 курсунун студенттери «Маалыматтык технологиялар жана экономика» конкурсуна катышышты. Бул конкур КМЮА, КУУ, Манас КТУ, КЭУ,. КЭУнун колледджи жана КМКТ жана АУ катышуусу менен өткөрүлдү. Биздин студенттер 3- байгелүү орунга татыктуу болуп, диплом жана баалуу белектер менен сыйланышты.

logo1

АДАМ/БФЭА Университетинин медицина факультетинин студенттери Абылкасым А., Усупкожоева Н., Кенжебекова В., ошондой эле «Экономика» багытынын студентти Карыбекова М., ЖОЖлар арасында өткөрүлгөн «КР ЕАЭБтын шартында социалдык- экономикалык өнүгүүсү» студентик илимий конференцияга катышышты. Конференцияда университеттин медицина факультетинин студенти Усыпкожоева Н. «КРда телемедицинаны

logo1

АДАМ/БФЭА Университетинин магистранты Таалайбекова А. мыкты даярдалган доклады учун студенттик конференцияга чакырылган. (Тегерек столдун жыйынтыгы боюнча 24.04.2018 жаңылыгын окуңуз). Ал конференцияда 1 орунга татыктуу болуп, кызыктуруучу белек менен сыйланды.

logo1

АДАМ/БФЭА Университетинин магистранты Таалайбекова А. «КРнын калкынын финансылык сабаттулугун арттырууда студент жаштарынын ролу» темасында өткөрүлгөн тегерек столдун ишине катышты. Иш-чара онлайн режиминде Ж.Баласагын атындагы КУУнун жана К. Сатпаев атындагы Экибазтуз инженердик-техникалык институтунун базасынын негизинде өткөрүлдү. Таалайбекова А. «КРнын калкынын финансылык

logo1

Кечиресиз, бирок сиз тандаган макаланын кыргыз тилиндеги котормосу убактылуу жок.

logo1

24.04.18 «Империал» конгресс – залында АДАМ Университети тарабынан уюштурулган «Санариптик келечек үчүн билим берүү» аттуу илимий – практикалык конференция өттү. Ал жерде өндүрүштө  жана тейлөө чөйрөсүндө санариптик процесстеринин өсүшү, билим берүү системасындагы технологиялык процесстеринин өзгөрүүлөрү тууралуу кызуу талкулоо жүрдү.

logo1

АДАМ/БФЭА Университетинин «Менеджмент жана туризм» программасынын жетекчиси Акылбекова Н.И. менен окутуучу Неевина А. профессордук окуутучулук курамы үчүн илимий методикалык семинар өткөрүштү. Семинар ERASMUS+ LMPT №573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP «Professıonal Bachelor ın open and dıstance learnıng for the development of sustanable tourısım ın Chına,

logo1

17.04.18. АДАМ/БФЭА Университетинин ректору Сирмбард С.Р жана маалыматтык – усулдук бөлүмүнүн инженер – программисти Кутанов А. Борбордук Македониянын билим берүү технологиялык Университетинде (Серре шаары, Греция) өткөн II регионалдык координациялык жолугушууга катышып келишти. «Кытай, Вьетнам, Кыргызстандын ачык билим берүүдө туруктуу туризмди

logo1

Кечиресиз, бирок сиз тандаган макаланын кыргыз тилиндеги котормосу убактылуу жок.

logo1

Кечиресиз, бирок сиз тандаган макаланын кыргыз тилиндеги котормосу убактылуу жок.