Ректор

Сирмбард Светлана Рустамовна – доц., БФЭАнын ректору

g1

  Академиянын билим берүү конценциясынын өзгөчөлүгү  билим берүү программасынын бардык денгээлинин  (бакалавриат, магистратура, доктарантура (PhD)) мазмунун долбоорлоодо компетентүү мамиле жасоо аркылуу комплекстүү колдонуу, окуу процессин уюштурууда Европалык системанын которуу жана топтоо кредитин пайдалануу. Мындай мамиле студенттерге окуудагы мыкты ийгиликтерге жетишүүгө жана кесипкөйкойлүк карьерасын курууга мүмкүнчүлүк түзөт, улуттук жана эл аралык базар эмгегинде конкуренттик жогорку деңгээлдеги жөндөмдүүлүгүн, ишмердик жана академиялык мобилдүүлүгүн камсыздайт.