ЭЛ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШТАР

ЭЛ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШТАР

БФЭА проекттик ишмердүүлүк багытында активдүү иш алып барат. 1995-жылдан бери академия Тынтык корпусу, Евразия фонду, “Калк үчүн профессионалдык тренинг” Каунтерпарт консорциум колдогон өзүнүн биринчи проектисин утуп алган. БФЭА өзүнүн тарыхында ОБСЕ, ЮСАИД, ФЕЦА, АБР ж.б. донорлук уюмдар, европа университеттери менен биргеликте  40 ашык проектилерди ишке ашырып келет. БФЭА Еврокомиссия колдогон ТЕМПУС- проекттин активдүү катышуучусу. 1999-жылдан 2012-жылга чейин БФЭА ар кандай багыттагы 8 ТЕМПУС- проектти ишке ашырды.

БФЭАнын азыркы проектилери

Бүгүнкү күнү БФЭА консорциум 4 TEMPUS проекттин мүчөсү:

QAMEL (2013-2016) – Борбордук Азиядагы ЖОЖдордо электрондук окутууну киргизүү;

UNIWORK (2013-2016) – ЦК чыңдоо жана өнүктүрүү,  Борбордук Азиядагы ЖОЖдогу бүтүрүүчүлөрдүн мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жана жумуш орундарын түзүү;

TUCAHEA (2012-2015) – Европанын ВО мейкиндигине окшош Борбордук Азияда ВО мейкиндигин өнүктүрүү;

DOQUP (2011-2014) – окутуу программаларынын сапатынын кепилдиги боюнча онлайн документация смстемасын орнотуу жана ишке ашыруу.

Бүгүнкү күндө БФЭА Телемарк Университет-колледж менен биргеликте төмөнкү: “Туризм багытындагы билим берүү проекти, инновация жана туруктуу өнүгүү”, “Кыргызстандагы, Грузиядагы жана Норвегиядагы окутуунун методикасын күчөтүү”(2012-2015) “Кыргызстандын жана Норвегиянын университеттеринин китепканаларынын кызматташуусу” (2013-2014) проекттерди ишке ашырып келет.

Чет мамлекеттик ЖОЖдор менен кызматташтыгы

ТАМК, Финляндия

Норвегия

Информациялык технологиялар жана менеджмент университети, Польша,Түндүк Кипр.

Гуанси педагогикалык университети, Гуанси провинциясы, КНР

Россия Федерациясы

Омск экономикалык институт (ОМЭИ)

Омск гуманитардык академия (ОМГА)

Пермь институту (филиал) РГТЭУ

Красноярск Мамлекеттик  соода-экономикалык институт

Тамбов Мамлекеттик техникалык институт

Урал Мамлекеттик экономикалык университет, Екатеринбург

Казахстан

Экономика жана укук академиясы, Алматы

Улуттук эл аралык бизнес академиясы, Алматы

Таджикистан

Хорог м.Назаршоев атындагы Мамлекеттик Университет, Хорог ш.

 ERASMUS MUNDUS Проекти

ERASMUS MUNDUS(TARGET, TARGET II,MARCO XXI) программа боюнча утуп алган проектилерге ылайык студенттер БФЭА жана профессордук-окутуучулар курамы 2015-жылга чейин университет партнёрлордо стажировка өтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн.

2009-2014-жылдардагы окутуучулардын жана студенттердин

Стажировкасы.

ERASMUS MUNDUS -14 киши

Италия -L’Aguila University

Испания -Universidad Politecnica De Valencia

Австрия -Johannes Kepler University Linz

Франция- University of Technoiogy of Beltfort-Montbeliard

Болгария -UCTM

Литва -International School of Law and Business

Финляндия-ТАМК 8 киши

Норвегия – 26 киши Telemark University College

Түндүк Кипр – 80 киши Girne American University